ARGOS: middel tegen sluipverkeer

Het ARGOS-systeem (Autonome Regeling Gericht Op Sluipverkeer) is in staat gebleken negatieve consequenties van grote volumes sluipverkeer te beperken. Kern van het systeem is kentekenherkenning. Door het vergelijken van het tijdstip van het binnenrijden met het uitrijden van het gebied kan de verblijfsduur worden bepaald. Op basis daarvan wordt verkeer als sluip- of bestemmingsverkeer bestempeld.

Bij het uitrijden van het gebied zorgt een verkeerslicht ervoor dat het verkeer druppelsgewijs wordt doorgelaten, door de vertraging wordt het gebruik van de sluiproute minder aantrekkelijk. Voor bestemmingsverkeer wordt de cyclus onderbroken, waardoor het nauwelijks hinder ondervindt van het ARGOS-systeem.

De installatie is voor het eerst toegepast langs de A4 bij Hoogmade in het kader van FileProof, het innovatieprogramma van Verkeer en Waterstaat. In de praktijk bleek het aantal automobilisten dat om de file te ontwijken via de verzorgingsplaats sloop significant af te nemen. Dit had positieve gevolgen voor de veiligheid en het rechtvaardigheidsgevoel bij de automobilisten die niet sluipen en op de rijbaan blijven.

In het dienstenpakket van INMOVES zit ook een tijdelijke TDI. Deze kan helpen de negatieve gevolgen van instromend verkeer op een drukbelast wegvak te bepreken.