Tellen met camera’s

Het meten van intensiteiten zonder dat er iets in of op het wegdek wordt geplaatst? Dat kan! Observatiecamera’s kunnen vandaag de dag het verkeer tellen.

Zo kan gemakkelijk de intensiteit worden bepaald. Indien gewenst kan van elk passerend voertuig ook de lengte en de passagesnelheid worden vastgesteld en opgeslagen.

De detectie en daarmee de metingen, vinden plaats per rijstrook en per rijrichting. Op kruispunten kunnen in veel gevallen meerdere takken van het kruispunt worden bemeten, mits het zicht op de kruising voldoende is. Daarom is het belangrijk de camera of camera’s hoog te plaatsen. Voor een optimale tijdelijke plaatsing heeft INMOVES de beschikking over aanhangwagens die zijn uitgerust met een pompmast.

Met de camera’s kunnen bijvoorbeeld splitsingsfracties op kruispunten worden bepaald. Vooral omdat dat op niet met verkeerslichten geregelde kruisingen normaal gesproken lastig is, is dat een belangrijke meerwaarde.

INMOVES biedt de tellingen aan in de vorm van een dienst. Dat betekent dat alle werkzaamheden uit handen worden genomen: van de plaatsing tot en met het aanleveren van de gewenste gegevens. Indien gewenst kunnen de gegevens realtime worden ontsloten, waarmee ze bruikbaar zijn voor dynamisch verkeersmanagement.