Hoogtemelding

Hoogtemeldingen, bijvoorbeeld bij tunnels en viaducten, worden in de praktijk regelmatig genegeerd. Ook al kan de vrachtwagen dan meestal nog op tijd worden stilgezet, het overige verkeer heeft vrijwel altijd last van vertraging. Belangrijke redenen voor het negeren van de hoogtemelding zijn het niet voldoende opvallen van de signaalgever én de gedachte dat de hoogtemelding wordt veroorzaakt door een andere vrachtwagen.

INMOVES heeft een zeer doeltreffende manier om de chauffeur van het te hoge voertuig te attenderen op zijn hoogte. Zodra wordt gedetecteerd dat een vrachtwagen de toegestane hoogte overschrijdt, wordt een digitale foto genomen van het voertuig. Deze foto wordt vervolgens op een speciale tekstkar getoond: deze is voorzien van een scherm met hoge resolutie. De chauffeur van het te hoge voertuig kan zichzelf zo herkennen en voelt zich daardoor direct aangesproken.

Met een (via internet bereikbare) operator-interface kan de werking van het systeem worden gecontroleerd. Bovendien worden hier de laatst genomen foto’s gepresenteerd. Dat ondersteunt de identificatie van een te hoge vrachtwagen. Als deze toch doorrijdt en het verkeer is stilgezet door het reguliere hoogtemeldsysteem, dan moeten vertegenwoordigers van de wegbeheerder ter plaatse die vrachtwagen zo snel mogelijk van de rijbaan zien te leiden.