HB-matrices bepalen

HB-matrices geven inzicht in de Herkomst en Bestemming van verkeer. INMOVES kan, op basis van registratie middels kentekenregistratie of Bluetooth, HB-matrices realiseren. Hierbij is een veelvoud van keuzes mogelijk voor wat betreft begin- en eindpunt, routekeuze, maximale reistijd, etc. Met beide systemen wordt voldoende verkeer gemeten (Bluetooth: 30-35% van het verkeer) om duidelijke uitspraken te doen.

Bij gebruik van Bluetooth zijn de kosten dermate laag dat een meting 24 uur per dag en 365 dagen per jaar kan gebeuren. Zodoende wordt een grote hoeveelheid data ingezameld. Daardoor is het niet meer nodig data van bepaalde meetdagen met een model te bewerken om zo het beeld van andere dagen en maanden te bepalen.

Naast offline rapportages kan ook realtime inzicht worden verkregen in bijvoorbeeld de verkeersbewegingen in het afgelopen uur. Dat maakt geheel nieuwe toepassingen van HB-informatie mogelijk, bijvoorbeeld in Dynamisch VerkeersManagement.