Meten

Het meten van reistijden is van belang voor onder meer het informeren van het verkeer, het activeren van verkeersmanagementscenario’s en statistische informatie. INMOVES wint reistijdinformatie in via kentekenregistratie en bluetooth-meetsystemen:

Naast reistijden kunnen de op deze wijze ingewonnen gegevens ook worden gebruikt om HB-matrices te bepalen.

INMOVES heeft ook systemen beschikbaar om op andere wijze de verschillende voertuigstromen in kaart te brengen:

Ook deze gegevens kunnen gebruikt worden voor andere verkeersmanagement doeleinden.