Hulpdiensten krijgen ruim baan

Een verkeerssituatie waarbij beperkt ruimte is voor lokaal verkeer kan er voor zorgen dat hulpdiensten worden gehinderd. Niet voor niets schrijven opdrachtgevers dan ook voor dat spoedtransporten niet gehinderd mogen worden. Maar hoe geef je hier handen en voeten aan?

Met het Hulpdiensten Aankondigingssysteem van INMOVES, kunnen meldkamers van politie en veiligheidsregio’s de komst van een spoedtransport aankondigen. Via een webportaal wordt aangekondigd dat een spoedtransport door het werkvak moet en wat de rijrichting zal zijn. Dit webportaal is ten behoeve van een project voor het eerst in 2016 geïmplementeerd in de meldkamer van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Zodra een spoedtransport wordt aangekondigd wordt direct een sms-bericht gezonden naar een of meerdere verkeersregelaars ter plaatse. De verkeersregelaar(s) informeren vervolgens direct de wegwerkers dat er een spoedtransport in aantocht is. Bovendien bekijken zij hoe dat transport het best door het werkvak kan worden geleid, gegeven de uitvoering van dat moment. Zo kan men bijvoorbeeld het overige verkeer even stilzetten.
De verkeersregelaar vangt het spoedtransport op en begeleidt het transport door het werkvak.

Het voordeel voor het spoedtransport is dat er geen of minimaal tijdsverlies is bij de werkzaamheden en het transport zich niet vastrijdt in de afzettingen of het werkvak zelf. Om te voorkomen dat een alarmbericht niet door de verkeersregelaar wordt opgemerkt is een alarmbaken geplaatst dat kort na het verzenden van de sms-berichten zowel een akoestisch als optisch signaal geeft. Door in het SMS-bericht op een link te klikken kan een verkeersregelaar het akoestische signaal stoppen.

Met name bij de politie, die doorgaans niet vanaf een vaste uitvalsbasis vertrekt naar een incident, kan behoefte zijn aan een optionele module waarbij de surveillancevoertuigen zelf inbellen naar een telefoonsysteem. Hier kan men aangeven dat men onderweg is naar het werkvak en dat wil doorkuisen.

Implementatie
Dit systeem wordt speciaal voor een betreffende locatie aangepast, zodat de meldkamer de wegconfiguratie ziet waarop wordt gewerkt. Voor het overige kan de aannemer zelf de configuratie grotendeels aanpassen. Zo kan deze de tijden en de locaties aangeven waarop wordt gewerkt en dus het aankondigen van een spoedtransport door de meldkamer is gewenst. Ook het beheer van de verkeersregelaars en hun mobiele nummers kan door de aannemer zelf worden verzorgd.