Dynamische bewegwijzering met reistijden

Weggebruikers kiezen doorgaans zelf de route die ze rijden bij werkzaamheden en evenementen. Goede alternatieven ten spijt wordt die keuze vaak gebaseerd op gewoonte en onvolledige informatie. Dat kan leiden tot suboptimaal gebruik van de wegcapaciteit, juist één van de prioriteiten voor de wegbeheerder.

INMOVES biedt een oplossing door tekstkarren “realtime” te voorzien van actuele informatie. Zo krijgt de weggebruiker een betrouwbaar en bruikbaar beeld van bijvoorbeeld de reistijd via de normale en via de omleidingsroute. Op die manier kan hij een goede keuze maken en nodeloos omrijden voorkomen. Tegelijkertijd wordt gezorgd voor een evenwichtige verdeling van het verkeersaanbod over de routes.

Het gebruik van tekstkarren met actuele reisinformatie biedt voordelen aan weggebruiker én wegbeheerder. Deze laatste heeft vanzelfsprekend de mogelijkheid om in het geval van bijzondere situaties of calamiteiten in te grijpen en de tekstkarren te laten voorzien van alternatieve teksten.

De tekstkarren worden volautomatisch aangestuurd met een updatefrequentie van drie minuten. De karren worden gevoed met actuele informatie. Die informatie wordt afgeleid en samengesteld uit verschillende bronnen: bestaande inwinsystemen, kentekenregistratiecamera’s, bluetooth, verwachtingsmodellen, etc. De berekende reistijden en de actuele beeldstanden van de tekstkarren zijn online te volgen voor de wegbeheerders.