Filebeveiliging en incidentdetectie

Juist wanneer er aan de weg wordt gewerkt, is het belangrijk weggebruikers te waarschuwen voor plotseling langzaam rijdend verkeer. Het beschikbaar zijn van minder verkeersruimte, maar ook de impact van het werken langs de weg zelf, verhogen immers de kans op file. Tegelijkertijd is het vanwege de werkzaamheden vaak onontkoombaar de eventueel aanwezige filebeveiligingssystemen buiten werking te zetten.

INMOVES ontwikkelde hiervoor een gemakkelijk in te zetten filebeveiligingssysteem. Ten behoeve van een flexibele inzet functioneert het geheel zelfstandig, al kan de verkeerscentrale nauwlettend de verkeerssituatie in de gaten houden via de speciale gebruikersinterface.

De detectie geschiedt met infrarooddetectoren opdat wijzigingen in de rijbaanindeling snel en gemakkelijk kunnen worden gevolgd. De detectoren voeden een wegkantstation dat op basis van een file-algoritme de signaallampen van een filebeveiligingsbord aanstuurt. Het systeem functioneert deels draadloos, wat het installatie en het beheer vergemakkelijkt.