Informeren

Met de ingewonnen verkeersdata kan INMOVES de weggebruiker op verschillende manieren informeren. In de eerste plaats onderweg met dynamische bewegwijzering langs de kant. Maar nog efficiënter is het informeren van de weggebruiker vóór deze de weg opgaat. Dat kan via de diverse media in de directe omgeving. In overleg met de wegbeheerder kan de INMOVES een pakket aan diensten samenstellen om de communicatie zo doelmatig mogelijk te verspreiden.