INMOVES Bluetooth Meetnet

VBM’s worden niet alleen gebruikt bij de projecten die INMOVES voor haar klanten uitvoert (bijvoorbeeld om reistijdinformatie in te winnen voor dynamische bewegwijzering). In het voorjaar van 2010 is gestart met het voor eigen rekening en risico plaatsen van meetsystemen om leemten op te vullen in de bestaande informatievoorziening. Wegen waarvan geen (kwalitatief goede) reistijdinformatie beschikbaar is, worden uitgerust met meetsystemen om het informatieaanbod te completeren. De ingewonnen gegevens worden in licentie aan geïnteresseerde afnemers aangeboden.

Bij wegbeheerders is veel interesse voor het afnemen van data. Daarbij spelen de datakwaliteit, maar ook de betrekkelijk geringe kosten een belangrijke rol. Deze afnemers ontvangen de data offline of desgewenst realtime. De licentie betreft het gebruiksrecht van de reistijddata voor zover het eigen activiteiten van de afnemer betreft. Doorleveren naar andere afnemers valt uitdrukkelijk buiten de licentie, hierdoor kan INMOVES de licentieprijs laag houden.

Afnemers zijn onder meer Rijkswaterstaat en een groot aantal provincies. Bovendien neemt een groeiend aantal gemeenten data af vanuit het INMOVES Bluetooth Meetnet.