De N200 in beeld

Op dit moment zijn de werkzaamheden aan de N200 in volle gang. De oudste waterleiding van het land wordt vervangen. Die gelegenheid wordt te baat genomen om de weg tussen Amsterdam en Halfweg opnieuw in te richten. Via https://denieuwen200.nl kunnen geïnteresseerden de werkzaamheden volgen.