Geïnformeerd over de Centrale As

Van oudsher is verkeer vanuit Leeuwarden gewend om via de N361 naar Dokkum te rijden. Sinds enige tijd is er echter een betere ontsluiting via de N355 en de N356 – ook wel: de Centrale As. Om het verkeer beter te informeren heeft de Provincie Fryslan bij Leeuwarden en Dokkum twee bermdrips geplaatst van Traffic Safety Systems die door INMOVES worden aangestuurd

De DRIPs zijn hiervoor voorzien van een aanstuurmodule die kan communiceren met het display en daarnaast contact houdt met de backend van INMOVES. Daar worden, op basis van via NDW verkregen reistijden, de te tonen beelden gegenereerd.

Behalve de aansturing van de DRIPs voert INMOVES in de perioden voor en na activatie van de DRIPs ook een reistijd- en herkomst/bestemmings-analyse uit met behulp van Bluetooth inwinposten langs beide routes.

CategorieënGeen categorie