INMOVES/VID draagt verkeersinformatie-activiteiten over aan RWS

Zoals u mogelijk reeds uit de media heeft vernomen draagt INMOVES/VID de verkeersinformatie-activiteiten per 1 maart over aan Rijkswaterstaat. Dat betekent dat de mensen die zich nu met verkeersinformatie bezig houden ook overgaan naar Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat zal de VID-activiteiten integreren in de eigen communicatie met de weggebruiker. Voorlopig blijven de kanalen, @vid-twitter en deze website, onder de naam VerkeersInformatieDienst in de lucht. Wel worden de look en feel van beide middelen stapsgewijs in de Rijkswaterstaat-stijl aangepast.

Met het afstoten van de verkeersinformatie-activiteiten komt een eind aan een periode van bijna twintig jaar. Gestart in 1998, direct na het stoppen met verkeersinformatie van het KLPD, vanuit de wens om media-organisaties iets te kiezen te geven als het ging om verkeersinformatie, tot de VID nu: een organisatie die 24 uur per dag bovenop het verkeer zit, met een belangrijke aanwezigheid in social media. Gebruikmakend van informatie van wegbeheerders, maar ook van eigen inwinsystemen en verkeerscamera’s. Via radio- en televisie, een eigen app, een website en tal van andere manieren om (aanstaande) weggebruikers te bereiken.

Eind november introduceerden we ons nieuwe label INMOVES voor de verkeersmanagement-activiteiten, zoals reistijdinwinning, reistijdinformatie en bedienbare camera’s. Maar ook innovatieve diensten als verkeerstellingen op basis van camerabeeld en kentekenregistratie horen er bij. Meer informatie vindt u op inmoves.nl

Per 5 maart wordt INMOVES B.V. ook onze formele (statutaire) bedrijfsnaam in plaats van de naam VID Nederland die we tot dat moment voerden.

Nu ook de Algera-corridor in beeld

In navolging van de gemeente Rotterdam heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel vier streaming verkeerscamera’s in gebruik genomen. Het beeld is voor  het publiek te zien via de website van de gemeente, maar ook via die van Rotterdamonderweg.

Twee camera’s zijn geplaatst op een toren van de stormvloedkering van de Hollandse IJssel en geven spectaculair zicht op een groot deel van de Algeracorridor. Twee andere camera’s staan dichter bij de weg en maken het mogelijk om het verkeer te zien op de kruising van de C.G. Roosweg met de Industrieweg en de Nieuwe Tiendweg. Daarmee is ook zichtbaar of de wisselstrook beschikbaar is voor het verkeer.

Behalve voor aanstaande weggebruikers zijn de beelden ook beschikbaar in de verkeerscentrale van de gemeente Rotterdam.

INMOVES realiseerde de camera’s turn key: de opdrachtgever heeft geen omkijken naar beheer en onderhoud. Voor het datatransport wordt gebruik gemaakt van het backbone-netwerk van INMOVES door de Randstad.

Incidentmail

Een nieuw eenvoudig stukje gereedschap gericht op assetmanagers en wegbeheerders:  Incidentmail. Zodra zich een ongeval voordoet en een berger op pad wordt gestuurd in het kader van Incident Management direct een mailtje met de relevante gegevens.

Meer over dit handige stukje gereedschap leest u hier.